Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Muzeum

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

Inspektor Ochrony Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, reprezentowane przez Z-cę Dyrektora Beatę Badurę – Witułę.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) Wypełniania obowiązków tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, nałożonych:
- Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  z dnia 25 października 1991 r.
- Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.
- Ustawą o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r.
a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww.  ustaw
b) Zgoda osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt. a) będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
 sprostowania swoich danych,
 usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
 sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.
9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Dominik Hąc, d.hac@jpm-adwokaci.pl, nr Tel 669-954-378 liczba odsłon strony: 534 
Logo Samorządu Gliwice

Muzeum, ul.Dolnych Wałów 8a 44-100 Gliwice

tel. 32 231-08-54, faks 32 332-47-42

sekretariat@muz.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Muzeum

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP