Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Muzeum

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Ogłoszenia o naborach 

wydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru 1/2019

Muzeum
ul.Dolnych Wałów 8a 44-100 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko Kustosz w Dziale EtnografiiZakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

• gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
• nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
• przygotowywanie wycen i rekomendacji w zakresie zakupów,
• przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
• przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,
• realizacja wystaw,
• opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw;  pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych;
• przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych związanych z działalnością działu oraz ich organizacja,
• przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej działu,
• oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,
• przygotowanie wniosków o granty,
• inicjowanie i kierowanie współpracą z podmiotami zewnętrznymi w Polsce i zagranicą,
• reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.
• uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
• prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.Wymagania niezbędne:

• ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu etnografii, etnologii lub antropologii kulturowej,
• publikacje z zakresu etnografii, etnologii lub antropologii kulturowej,
• doświadczenie zawodowe: praca w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą,
• doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
• dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,
• praktyczna umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów służących do opracowania zbiorów.
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,Wymagania dodatkowe:

• zainteresowania badawcze: antropologia i socjologia miasta,
• szkolenia NIMOZ/ studia podyplomowe muzealnicze;
• prawo jazdy kat. B,Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

• wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
• uczciwość, odpowiedzialność i terminowość,
• kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę,
• umiejętności organizacyjne, w tym właściwe planowanie czasu pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• wysoka kultura osobista.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,
• miejsce pracy: siedziba Muzeum w Gliwicach.

 

Oferujemy:

• stabilne i dobre warunki zatrudnienia,
• wysoki standard warunków pracy,
• atrakcyjny system motywowania zawodowego,
• możliwość interdyscyplinarnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
• możliwość realizacji autorskich projektów,
• samodzielne stanowisko z bliską perspektywą awansu na funkcje kierownicze,
• zatrudnienie w dynamicznie działającej instytucji kultury z ponad 100-letnią tradycją.Informacja nt. wymaganych dokumentów:

• życiorys (CV) i list motywacyjny,
• odpisy lub kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• kserokopie świadectw pracy, wskazanie potrzebnych danych kontaktowych pracodawców,
• kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
• oświadczenie o niekaralności (w momencie wyboru informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności bądź zrealizowane działania,
• referencje od poprzednich pracodawców.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeum.gliwice.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spazmującymi, w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć) w nieprzekraczalnym terminie do 19.07.2019 z adnotacją: „Oferta na stanowisko pracy w Dziale Etnografii”.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
0%

Dodatkowe informacje:
  1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  3. ..............................................................
  4. ..............................................................


Beata Badura-Wituła


Okres publikacji od 01-07-2019 godz. 00:00


 liczba odsłon strony: 1 359 
Logo Samorządu Gliwice

Muzeum, ul.Dolnych Wałów 8a 44-100 Gliwice

tel. 32 231-08-54, faks 32 332-47-42

sekretariat@muz.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Muzeum

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP