Muzeum

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne Muzeum w Gliwicach

Kontrola przeprowadzona w Oddziałach Muzeum w Gliwicach w 2019 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach

Kontrole zewnętrzne Muzeum w Gliwicach

Kontrola przeprowadzona przez  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach